Kategori: Föreningsinfo

Angående tvåårsbesiktningen

Styrelsen får många frågor om den s.k. tvåårsbesiktningen. Entreprenadens garantitid är 5 år ,och den påverkas inte av när man utför garantibesiktningen.

Med anledning att det finns en del frågor som behöver redas ut med Sjöstadsbo och Skanska har styrelsen valt att inte stressa fram tvåårsbesiktningen. Enligt nu aktuell planering är avsikten att tvåårsbesiktningen ska genomföras under första kvartalet 2019.

När det finns mer information att lämna kommer denna att anslås här på hemsidan.

Storstädning av soprum

Under vecka 41 utförs storstädning av våra soprum och vecka 42 tvättas samtliga kärl. Vi ber alla medlemmar att respektera vilka fraktioner som får slängas i respektive kärl.

Fraktioner så som metallskrot, elektronik, m.m. hänvisas till Stockholms återvinningsstationer. För mer information se A–Ö frågor och svar, under Återvinningscentral.

Container

Container för blandat avfall

Mellan den 20 och 21 oktober kommer det finnas det möjlighet att slänga blandat avfall i en container. Containern kommer att vara placerad vid vändplanen på Hammarby kaj. Containern kommer vara låst med kodlås – koderna delas ut i postfacken ett par dagar i förväg.

I containern får du kasta blandat avfall:

 • papper
 • trä
 • plast
 • metaller
 • textilier
 • icke brännbart (t.ex. mineralull, tegel, sten och betong).

I containern får du inte kasta:

 • asbest (från exv. byggskivor, takskivor, rörisolering)
 • elektronik eller elektroniskt avfall (allting med sladd, batterier eller solcell)
 • produkter med freon (t.ex. kylskåp och frysboxar)
 • ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor m.m.)
 • hushållsavfall
 • däck
 • farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmeden, spillolja, impregnerat trä).

Försenade månadsavier

Som flera av er noterat har avierna för månadsavgiften (”hyran”) blivit försenade. Detta beror på ett tekniskt problem som lett till att vår förvaltare inte fått förbrukningsdata avseende el och vatten. Det kommer nu per omgående att skickas ut avier med schablonbelopp. Vid nästkommande avisering regleras avgiften utifrån faktisk förbrukning.

Styrelsen beklagar det inträffade.

Välkomna till gårdsfest!

Den 25 augusti 15.00 anordnas en gemensam gårdsfest med vår grannförening Brf. Fredriksdals brygga. Först och främst är det ett trevligt tillfälle att möta och lära känna grannar från båda föreningarna. Diverse aktiviteter kommer att anordnas.

Mat och tilltugg får var och en ta hand om själva.

Vi är i dialog med lokalhyresgäster om olika erbjudanden för mat.

Mer information om detta kommer att anslås i portarna och hos respektive hyresgäst.

Vi hoppas se er där!

Styrelsen