Föreningsinfo, Garantibesiktning

Angående tvåårsbesiktningen

Paragraftecken

Styrelsen får många frågor om den s.k. tvåårsbesiktningen. Entreprenadens garantitid är 5 år ,och den påverkas inte av när man utför garantibesiktningen.

Med anledning att det finns en del frågor som behöver redas ut med Sjöstadsbo och Skanska har styrelsen valt att inte stressa fram tvåårsbesiktningen. Enligt nu aktuell planering är avsikten att tvåårsbesiktningen ska genomföras under första kvartalet 2019.

När det finns mer information att lämna kommer denna att anslås här på hemsidan.