Föreningsinfo, Säkerhet

Nya portkoder

Kodlås

Portkoderna kommer att bytas den 8 oktober. Information om nya koder har delats ut till samtliga boende.

Om du inte har fått någon information, vänligen kontakta styrelsen på fredriksdalskajen@gmail.com.