Föreningsinfo

Störningsjour från 1 januari 2018

Att bo i ett flerfamiljshus betyder att man har människor omkring sig hela tiden. Det betyder att man som boende får acceptera att man hör sina grannar då och då men det betyder också att de boende måste visa mot hänsyn mot varandra och följa de gemensamma trivselregler som finns i föreningen.

Om man blir störd av någon granne ska man i första hand prata med den som stör och be dem upphöra med störning. Om inte detta hjälper kommer du från och med 1 januari 2018 att kunna kontakta en störningsjour, som sköts av vaktbolaget Securitas. Tjänsten är en service till medlemmarna och är tillgänglig dygnet runt, året runt.

Om störningen fortsätter efter att du pratat med grannen kan du vända dig till störningsjouren. Anmälan till störningsjouren behandlas med sekretess av Securitas, ditt namn och din anmälan lämnas inte ut till någon annan än till styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Väktare kontrollerar anmäld adress, gör bedömning och konstaterar ev. störning. Om det föreligger risk för skada på person eller egendom tillkallar störningsjouren polisen. Går det ej fastställa någon störning så registreras även detta. Securitas återkopplar allt skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse.

Det är alltid Securitas väktare som gör bedömningen om det är en störning eller inte. Kostnad för deras utryckning är i dagsläget 2.900 kr per tillfälle.

Vid konstaterad störning:
Bostadsrättsföreningen debiterar kostnaden för Securitas utryckning till kontraktsinnehavaren (som är ansvarig) för berörd lägenhet.

Vid ej konstaterad störning:
Kan väktaren inte se eller höra något som kvalificerar som en störning på anmäld adress, så är det att betrakta som en ogiltig anmälan. Bostadsrättsföreningen debiterar då kostnaden för utryckningen till den som ringt in och gjort en ogiltiga anmälan.

Vi återkommer med ytterligare information om störningsjouren, kontaktuppgifter m.m. i samband med att avtalet börjar gälla.