Föreningsinfo

Villkor för bostadsrättstilläggsförsäkring

Föreningen har tecknat avtal med Brandkontoret om bostadstilläggsförsäkring som omfattar samtliga lägenheter.

För information om innehållet i försäkringen, se dokumentet Försäkringsvillkor.