Garantibesiktning

Garantiåtgärder och efterbesiktning

Nu fungerar Skanskas uppdatering i Kundportalen så ta del av informationen där. Målning fortsätter under vecka 3 och vecka 4 i de lägenheter som ej var tillgängliga under garantiåtgärdsveckorna. Efterbesiktning av genomförda garantiåtgärder planeras och datum kommer att meddelas inom kort. Eventuellt kommer vissa punkter från garantibesiktningen att överbesiktigas, info ska ges om detta.