Gårdsmiljö

Vad händer på kajen?

Fredriksdalskajen

Fredriksdalskajen under arbete

Många är nog nyfikna på hur det ska bli när vår fina kaj är färdig. Vi har varit i kontakt med Stockholms stad och de berättar att slänten mot bron kommer att planteras med träd och växter. Det ska även byggas en hiss och gångbrygga från kajplan till Skansbron.

På torget kommer det vara en beläggning av markbetong, trädplanteringar, gungor, sittplatser och bänkar samt utsmyckning med pollare.

Själva kajen kommer få ett trevligt trädäck samt sittbänkar med infälld belysning. Ledstänger kommer också att finnas.

De flesta arbetena kommer att bli klara under våren och försommaren 2018, dock inte hissen som invigs först efter sommaren.