Information för mäklare

OBS! Av säkerhetsskäl får mäklare får inte ställa upp dörren till fastigheten utan behöver ha någon som står vid dörren som ansvarar för att inga obehöriga kommer in.

Fastighetsbeteckning Fredriksdal 10, Stockholms kommun

Föreningens post- och e-postadresser Se Kontakta oss.

Hemsida http://www.fredriksdalskajen.se

Ekonomiska frågor besvaras av föreningens ekonomiska förvaltare Österåkers bostadsrättsförvaltning AB. Kontaktuppgifter återfinns på deras hemsida: www.obfab.se/168/Kontakta-oss.html

Organisationsform Ekonomisk förening. Föreningen är klassad som äkta.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Fredriksdalskajen är 769627-5853

Ekonomi

Avgiftshöjning

Då föreningens ekonomi för närvarande är god finns ingen planerad höjning av nuvarande avgift.

Månadsavgiften

I månadsavgiften ingår värme, fastighetsel för allmänna utrymmen, sophantering och fastighetsskötsel.
Digitala tjänster (bredband samt IP-TV) ingår som ett obligatoriskt tillägg men specificeras separat på avgiftsavin.
El och varmvatten mäts separat per lägenhet och debiteras efter verklig förbrukning.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Huset

Antal våningsplan: 9–11 plan samt takplan
Antal portar: 7 huvudentréer, 8 trapphus
Arkitekt: ÅWL
Byggår: 2014–2016
Energiklassning: B (se A–Ö frågor och svar, Energiklassning)
Lokaler: 10 st
Uppvärmning
Husets uppvärmning sker med fjärrvärme samt bergvärme.
Ventilation
FTX-ventilation med värmeväxling.

Lägenheterna

Brandvarnare
Varje lägenhet är utrustad med en eller två brandvarnare (beroende på storlek). Det är den enskilde medlemmens ansvar att vid behov ansvara för underhåll och återanskaffning.
Bredband och IP-TV Fiberanslutning från Ownit Bredband via Stokab, 100/100 Mbps ingår som ett obligatoriskt tillägg i månadsavgiften. Det går att uppgradera till 1 000/1 000 Mbps mot en avgift.
Balkonger
Samtliga lägenheter har balkong, terrass eller uteplats.
El och vatten Föreningen har ett gemensamt elabonnemang, varje lägenhet är i sin tur utrustad med undermätare och betalar för faktiskt förbrukning via tillägg på månadsavgiften. Även kall- och varmvattenförbrukning debiteras bostadsrättshavaren. Varje lägenhet har inloggningsuppgifter till ett avläsningssystem som redovisar statistik för förbrukningen.

Gemensamma utrymmen

  • Cykelrum
  • Garage
  • Gård inkl. lekplats
  • Rullstols- och barnvagnsrum
  • Återvinningsrum/soprum

Medlemskap och överlåtelse

Ansökan om ut- och inträde

Skickas till föreningens postadress, se Kontakta oss.

Beslut om medlemskap och handläggningstid

Tas vid styrelsemöte som vanligtvis sker en gång per månad. Det tar vanligtvis två till fyra veckor att få medlemskapet beviljat.

Blanketter för ansökan om medlemskap

Tillhandahålls ej av föreningen.

Juridisk person

Ej accepterad som medlem

Kreditupplysning

Föreningen gör alltid en kreditupplysning på blivande medlemmar.

Pantsättningsavgift

Föreningen tar ut pantsättningsavgift i samband med överlåtelse. Avgiften är 1 procent av gällande prisbasbelopp per pantsättning

Överlåtelseavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift á 2,5 procent enligt gällande prisbasbelopp, som betalas av köparen.

Vänligen observera

Brf. Fredriksdalskajen reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.

Tema av Anders Norén