Parkering

Laddplatser i garaget: Frågor & svar

Laddplats garage

Om anläggningen är inaktiverad, kan det innebära att jag har en otankad bil på morgonen?

Ja, du behöver själv se till att din bil tankar när du lämnar den. 

Hur kan jag se min effektförbrukning?

På samma webbplats som du ser förbrukningen för din lägenhetsel.

Vad kostar det?

Vid anslutning till laddplats tar vi ut en engångavgift. Därefter sker debitering enligt gällande prislista enligt faktisk förbrukning. Exakt pris per kWh noteras på din faktura. Vi strävar efter att hålla priserna låga och ambitionen är att kunna debitera detta på motsvarande sätt som lägenhetselen.

Vad innebär det att anläggningen är inaktiverad?

Under den här perioden är anläggningen inaktiverad och bilen får ingen ström under den här tiden. Detta för att skydda fastigheten mot höga effekttoppar.

Jag har inte elbil. Kommer detta innebära en merkostnad för mig?

Nej. De ordinarie hyrorna påverkas inte av denna installation. Däremot innebär det en initial investering för föreningen som styrelsen har bedömt vara positiv för föreningen som helhet.

Jag vill börja ladda min elbil i garaget. Hur gör jag?

Se sidan A–Ö frågor och svar, under Garageplats – elbil.

När kan jag räkna med el till min bil?

Det är störst chans till mest effekt under nätterna varför bilen bör vara inkopplad hela natten om ni vill vara säkra på att få någon el till bilen. Dagtid finns det inga garantier för någon effekt eftersom tillfälliga effekttoppar kan uppstå, både i fastigheten men även i delar av anläggningen.

Laddningen verkar inte fungera. Vart vänder jag mig?

Om du har problem med laddningen och inte kan lösa det med hjälp av informationen på den här sidan, kan du kontakta företaget CTEK: CTEK Support