Parkering

Nu installeras laddplatser i garaget

Laddplats

Installationen av fler laddbilsplatser i garaget har nu äntligen påbörjats. Vi har tecknat avtal med Newel, som är en leverantörsoberoende installatör av elbilsladdning. Det kommer installeras laddboxar vid samtliga parkeringsplatser i garaget. Installationen är planerad att vara klar sista juni 2021. Investeringen bekostas till 50 procent av statliga bidrag från Naturvårdsverket.

Mobiltäckning

För att det nya laddsystemet ska fungera krävs mobilt nätverk. Som en positiv bieffekt kommer därför i samband med installationen av laddsystemet även mobiltäckningen i garaget förbättras.

Ytterligare information kommer under projekttiden.

Frågor och svar

Kommer jag kunna använda min garageplats under tiden som installationen pågår?

Du kommer kunna använda din p-plats men under kortare perioder kommer bilar tillfälligtvis behöva flyttas för att installationen ska kunna genomföras. Entreprenören uppmanar alla garagehyresgäster att ha kontaktuppgifter synliga i bilen, så att de kan komma i kontakt med er vid behov. Entreprenören kommer att informera i förväg om det blir aktuellt med omflyttningar. Dessutom kommer viss permanent omflyttning av platser mellan Brf. Fredriksdals brygga och Brf. Fredriksdalskajen att behöva genomföras. Parkman kommer att återkomma med besked om platstilldelning och datum.

Jag har inte elbil. Kommer detta innebära en merkostnad för mig?

Nej. De ordinarie hyrorna påverkas inte av denna installation. Däremot innebär det en initial investering för föreningen som styrelsen har bedömt vara positiv för föreningen som helhet.

Jag vill börja ladda min elbil i garaget. Hur gör jag?

Närmare information om användande m.m. kommer när installationen är klar. Laddboxen vid din plats aktiveras först när du anmäler att du vill börja använda den. 

Vad kostar det?

Elförbrukningen debiteras på din ordinarie hyresavi för lägenheten. Därutöver tillkommer en uppstartsavgift och ev. en årlig anslutningsavgift. Avgiftsnivåerna är i nuläget inte beslutade av styrelsen.