Parkering

Nu installeras laddplatser i garaget

Laddplats

Installationen av fler laddbilsplatser i garaget har nu äntligen påbörjats. Vi har tecknat avtal med Newel, som är en leverantörsoberoende installatör av elbilsladdning. Det kommer installeras laddboxar vid samtliga parkeringsplatser i garaget. Installationen är planerad att vara klar sista juni 2021. Investeringen bekostas till 50 procent av statliga bidrag från Naturvårdsverket.

Mobiltäckning

För att det nya laddsystemet ska fungera krävs mobilt nätverk. Som en positiv bieffekt kommer därför i samband med installationen av laddsystemet även mobiltäckningen i garaget förbättras.

Ytterligare information kommer under projekttiden.

Frågor & svar

är flyttade till inlägget Laddplatser i garaget: Frågor & svar.