Parkering

Nytt inpasseringssystem i garaget

Parkeringsgarage

Nytt inpasseringssystem för garageporten och gångdörren kommer installeras under våren. Den första förbättringen har redan genomförts i form av att dörren i garageporten har förstärkts och dessutom försetts med en glasruta för att förbättra sikt och säkerhet. 

Porten kommer öppnas genom registreringsskyltsavläsning på in- och utsidan, dvs. inte som hittills med fjärrkontroll. Det kommer också finnas möjlighet att öppna porten med låstagg eller med RCO-appen.

Befintliga fjärrkontroller kommer fungera parallellt med nya systemet under installationen och under tiden för test och programmering av RCO-appen och taggar.

Den här förändringen genomför vi som ett led i vårt arbete att förbättra säkerheten i parkeringsgaraget. På grund av tidigare strul med befintliga fjärrkontroller och inbrott har vi träffat en överenskommelse med Sjöstadsbo om ett investeringsstöd som täcker en stor del av installationskostnaden.

Frågor och svar

Vad innebär detta för mig som hyresgäst?

Du som hyr p-plats behöver återlämna din fjärrkontroll när installationen är klar. Vi kommer att gå ut med särskild information med rutiner för detta. Du kommer även att behöva anmäla ditt registreringsnummer om du vill använda inpassering med registreringsskyltsavläsning.

Hur anmäler jag registreringsnumret på min bil?

Du mejlar styrelsen på info@fredriksdalskajen.se. Ange följande:

  • Namn
  • Lägenhetsnummer
  • Registreringsnummer på ditt fordon
  • Garageplatsnummer

Funkar registreringsskyltsavläsning även för motorcyklar?

Nej. Om du har motorcykel behöver du använda låstagg eller RCO-appen för att komma in i garaget.

Kan jag komma in i garaget även om jag tillfälligt använder en annan bil?

Om du t.ex. använder en hyrbil, vars registreringsnummer inte är registrerat, behöver du använda låstagg eller RCO-appen för att komma in i garaget.