Styrelsen

Vid föreningsstämman den 22 maj 2018 valde föreningen följande styrelse:

Jesper Svensson, ordförande (Hammarby allé 11)
Susann Edstedt, vice ordförande (Hammarby allé 5)
Oscar Karlsson, ledamot (Hammarby allé 7)
Jonathan, ledamot (Hammarby allé 7)
Tony Lahtinen, ledamot (Hammarby allé 3)
Martin Korsgren, suppleant  (Hammarby allé 11)
Robert Levin, suppleant (Hammarby allé 7)
Hyun-Joon Song, suppleant (Hammarby allé 15)
Therese Sundman Hötzelt, suppleant (Hammarby allé 3)

Styrelsen kan kontaktas via e-postadressen fredriksdalskajen@gmail.com