Styrelsen

Vid föreningsstämman den 22 maj 2018 valde föreningen följande styrelse:

  • Jesper Svensson, ordförande (Hammarby allé 11)
  • Susann Edstedt, vice ordförande (Hammarby allé 5)
  • Oscar Karlsson, ledamot (Hammarby allé 7)
  • Jonathan, ledamot (Hammarby allé 7)
  • Tony Lahtinen, ledamot (Hammarby allé 3)
  • Martin Korsgren, suppleant  (Hammarby allé 11)
  • Robert Levin, suppleant (Hammarby allé 7)
  • Hyun-Joon Song, suppleant (Hammarby allé 15)
  • Therese Sundman Hötzelt, suppleant (Hammarby allé 3)

Styrelsen kan kontaktas via e-postadressen fredriksdalskajen@gmail.com

Tema av Anders Norén