Föreningsinfo

Container för blandat avfall

Container

Mellan den 20 och 21 oktober kommer det finnas det möjlighet att slänga blandat avfall i en container. Containern kommer att vara placerad vid vändplanen på Hammarby kaj. Containern kommer vara låst med kodlås – koderna delas ut i postfacken ett par dagar i förväg.

I containern får du kasta blandat avfall:

 • papper
 • trä
 • plast
 • metaller
 • textilier
 • icke brännbart (t.ex. mineralull, tegel, sten och betong).

I containern får du inte kasta:

 • asbest (från exv. byggskivor, takskivor, rörisolering)
 • elektronik eller elektroniskt avfall (allting med sladd, batterier eller solcell)
 • produkter med freon (t.ex. kylskåp och frysboxar)
 • ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor m.m.)
 • hushållsavfall
 • däck
 • farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmeden, spillolja, impregnerat trä).