Föreningsinfo

Container för julgranar

Julgran

Vi har beställt en container för julgranar, som kommer att stå på kajen mellan den 4 och den 7 januari.

Man kan även lämna granar på Lumatorget samt Vintertullstorget. Information om övriga ställen där man kan lämna sin julgran finns på www.stockholmvattenochavfall.se.