Föreningsinfo, Säkerhet

Extralås för ökad säkerhet

Assalås

I samarbete med BB-gruppen/Bysmeden lås erbjuder vi medlemmar i Brf. Fredriksdalskajen att beställa extra lås till entrédörren. Låset är ett s.k. hakregellås, vars låsregel hakar in i dörrposten för utökad säkerhet. Det finns tre olika alternativ, vilka presenteras nedan.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Beställning görs på den beställningsblankett som delats ut till samtliga meddelande. Kontakta styrelsen om du inte fått din blankett.