Föreningsinfo

Föreningsstämma 2021

Ordförandeklubba

Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen den 1 juni 2021 kl. 18.00. Liksom förra året kommer stämman att vara digital.

Kallelse och handlingar delades ut till medlemmarna den 17 maj 2021. Handlingarna finns på nedanstående länk.