Föreningsinfo

Försenade månadsavier

Som flera av er noterat har avierna för månadsavgiften (”hyran”) blivit försenade. Detta beror på ett tekniskt problem som lett till att vår förvaltare inte fått förbrukningsdata avseende el och vatten. Det kommer nu per omgående att skickas ut avier med schablonbelopp. Vid nästkommande avisering regleras avgiften utifrån faktisk förbrukning.

Styrelsen beklagar det inträffade.