Föreningsinfo

Intresserad av styrelseuppdrag?

Valberedningen informerar

Det är en bra bit kvar till årsstämman, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat vill vi starta vårt arbete så tidigt som möjligt. Vi söker nu personer som vill medverka i styrelsen för 2018.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs. delägarnas) engagemang för att kunna fungera. Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Det gäller bl.a. att kompetensen i föreningen nyttjas på bästa sätt. Ju större engagemang vi alla visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi söker dig som har en särskild kompetens inom något av följande områden:

  • IT/webb
  • juridik
  • bygg och förvaltning
  • ekonomi
  • kommunikation
  • miljö
  • förhandling
  • upphandling
  • säkerhet
  • eller annan kunskap eller egenskap som du tror kan vara till gagn för föreningen!

Erfarenhet av arbete i bostadsrättsförening är meriterande, men viktigast av allt är självklart att du vill vara med och delta i styrelsearbetet.

Tveka inte att anmäla ditt intresse för att ingå styrelsen genom att mejla oss några rader om dig själv, inklusive namn, mejl och telefonnummer, så hör vi av oss!

Om du vill nominera någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet och intresserad av att medverka, skicka oss ett mejl med namnet samt kontaktuppgifter! Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse.

Valberedningen i Brf. Fredriksdalskajen

Carolina Lindqvist, 076-1263612

Jakob Falk, 073-6922225

Annika Burman

Du kan alltid nå oss via e-post:
valberedningfredriksdalskajen@gmail.com