Föreningsinfo

Ny styrelse vald

Ordförandeklubba

Vid föreningsstämman den 27 maj 2020 valdes en ny styrelse för Brf Fredriksdalskajen.

Styrelsen består nu av följande ledamöter:

  • Markus Hanna (nyval)
  • Joel Holmberg (nyval)
  • Martin Korsgren (omval)
  • Hanna Mermon (omval)
  • Jesper Svensson (nyval)

samt följande suppleanter:

  • Eva Högström (nyval suppleant, tidigare ledamot)
  • Robert Levin (omval)
  • Ralph Löfdal (nyval)

Du hittar även information om styrelsen på sidan Styrelsen.