Föreningsinfo, Säkerhet

Nytt inpasseringssystem

Låstagg

Click here for information in English.

Brf. Fredriksdalskajen har installerat ett nytt inpasseringssystem. Syftet är att vi ska få ökad säkerhet i huset och bättre kontroll på vilka som har möjlighet att passera in genom dörrarna, samt ökad bekvämlighet för de boende.

Varje lägenhet kommer att tilldelas fyra stycken s.k. låstaggar (se bild) med vars hjälp man kommer att kunna ”blippa” in sig i huset.

När systemet är fullt driftsatt kommer cylinderlåsen i entréportar och förrådsdörrar m.m. att bytas ut, vilket innebär att man endast kan komma in i huset om man har en låstagg (det finns vissa undantag, se nedan). Portkoderna kommer att upphöra. Nycklarna kommer fungera som vanligt till era brevinkast och lägenhetsdörrar, men inte ha någon funktion i övrigt i huset.

Till systemet finns det också en app som man kan ladda ner till sin mobiltelefon. Med hjälp av den appen kan entréporten fjärr-öppnas (t.ex. för att släppa in en gäst eller en budleverans). Det går också att ställa in portkoder som fungerar under en begränsad tid.

Utlämning av låstaggar

Låstaggarna måste hämtas ut av bostadsrättens ägare. (Om bostadsrätten ägs av flera räcker det med en av delägarna.) Legitimation måste uppvisas.
Utlämning sker

  • söndag 11 oktober kl. 16.00–18.00 och
  • måndag 12 oktober kl. 19.00–21.00

i styrelserummet, Hammarby allé 13, plan 1 (garageplan).

I samband med utlämningen kommer du få skriva på en kvittens att du har mottagit låstaggarna. Kvittensen ska du spara. Klicka här för att se hur kvittensen ser ut.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar. Om du har någon fråga som inte besvaras här så är du välkommen att mejla till fredriksdalskajen@gmail.com. Vi publicerar nya frågor och svar löpande.

1. Varför har föreningen valt att byta inpasseringssystem?
Det är ett led i vårt arbete för att göra huset säkrare. En borttappad låstagg kan enkelt spärras men om någon förlorar sin nyckel är det stor risk att obehöriga kan komma in i huset. Det nya systemet innehåller dessutom fler praktiska funktioner jämfört med de gamla kodlåsen, t.ex. att du med hjälp av appen kan fjärr-öppna dörren och du kan lägga in tillfälliga koder för bud eller städpersonal.

2. Vad gör jag om jag behöver fler taggar?

  • Om du förlorar en tagg ska det anmälas till Brf. Fredriksdalskajen, e-post fredriksdalskajen@gmail.com. Den förlorade taggens id-nummer ska anges, annars kommer samtliga utlämnade taggar att spärras. Ny tagg beställs av Brf. Fredriksdalskajen och kan hämtas ut mot självkostnadspris.
  • Om du behöver en extratagg kan detta beställas genom att mejla till fredriksdalskajen@gmail.com. Den kan sedan hämtas ut mot självkostnadspris.

3. Vad gör jag om jag är riskgrupp och inte vill hämta ut låstaggarna personligen?
Mejla fredriksdalskajen@gmail.com så försöker vi hitta en lösning för dig.

4. Kan jag ladda ner appen redan nu?
Du kan redan nu ladda ner appen RCO Access. I samband med att du hämtar ut din låstagg får du ett informationsblad om hur du kommer igång med appen.

5. Vad gör jag om jag inte har en mobiltelefon eller inte vill ladda ner appen?
Då använder du låstaggarna för inpassering, men kan inte dra nytta av de olika funktioner som appen erbjuder.

6. Sparas information om mina inpasseringar?
Av säkerhetsskäl sparas information om när låstaggarna använts för inpasseringar. Låstaggarna innehåller dock bara information om lägenhetsnummer.

7. Kan jag hämta ut låstaggarna om jag är andrahandshyresgäst?
Du måste i så fall ha en fullmakt från bostadsrättens ägare. Du hittar en mall för fullmakt här.

8. Vilka dörrar kommer låstaggen kunna öppna?
Låstaggen kommer öppna entrédörrar (mot Hammarby allé och mot gården), dörrar till lägenhetsförråd och garage samt till cykelrum och soprum.

9. Kan jag komma in i huset om strömmen går?
Ja, systemet är utrustat med batteri-backup så det fungerar även vid strömavbrott.