Föreningsinfo

Obligatorisk ventilationskontroll

Ventilationskontroll

Under v. 46–47 (9–20 november) kommer en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras i Brf. Fredriksdalskajen. Detta är en lagstadgad åtgärd och där-för är det viktigt att alla medverkar till att den kan genomföras enligt plan.

OVK:n kommer att genomföras av företaget VVS Analys. De kommer att avisera varje lägenhet via informationslappar i brevinkasten. På aviseringen framgår vilken dag OVK:n kommer att genomföras i er lägenhet.

Viktigt

    • Inför OVK-dagen är det viktigt att ni rengör frånluftsdonet i taket i badrummet (klicka här för instruktionsfilm) samt köksfläkten.
    • På OVK-dagen väljer ni själva om ni vill vara hemma eller ställa lägenhetsdörren i serviceläge så att OVK-kontrollanten kan komma in.
    • Observera att ni enligt 34 § i stadgan är skyldiga att ge tillträde till lägenheten. Om föreningen drabbas av merkostnader p.g.a. att OVK-kontrollanten inte kan komma in vid besiktningstillfället kommer detta att debiteras bostadsrättshavaren.

Så här ställer ni dörren i serviceläge.

Klicka här om du vill läsa Boverkets information om obligatorisk ventilationskontroll

Boendeenkät

Inför OVK:n önskar vi även att ni svarar på en enkät med ett antal frågor om er in-omhusmiljö. I enkäten passar vi också på att ställa några frågor om ett annat aktuellt ämne, nämligen laddplatser för elbilar i garaget.

Klicka här för att komma till enkäten