Föreningsinfo, Gårdsmiljö

Stockholm Stads arbeten i Fredriksdal sommar 2017

Meddelande från Skanska:

Stockholm Stads arbeten med färdigställandet av gatorna i området fortsätter. Mellan den 14/7 och den 11/8 kommer de att arbeta med delar av kajområdet framför kontorsbyggnaderna och bort mot värmecentralen, orangemarkerade i bilden nedan. Arbetena medför att området spärras av för fordonstrafik under perioden. Utfart från garage och bostadskvarter sker via Skanstull Marina mot rondellen vid Hammarby Allé och Skansbron. Skyltning kommer att sitta på plats för att hjälpa dig att hitta. Infart sker fortsatt som vanligt via Fredriksdalsgatan.

Den 11/8 planeras trafiken återgå med utfart till höger längs med Hammarby Kaj.