Föreningsinfo

Storstädning av soprum

Under vecka 41 utförs storstädning av våra soprum och vecka 42 tvättas samtliga kärl. Vi ber alla medlemmar att respektera vilka fraktioner som får slängas i respektive kärl.

Fraktioner så som metallskrot, elektronik, m.m. hänvisas till Stockholms återvinningsstationer. För mer information se A–Ö frågor och svar, under Återvinningscentral.