Garantibesiktning

Åtgärder garantianmärkningar

Skanska avser att åtgärda garantianmärkningar för BRF Fredriksdalskajen med start vecka 35. Detaljerad avisering av dagar kommer att sättas upp i trapphuset i början av augusti.  Skanska utför dock nu vissa arbeten som de bedömt som mer akuta. Om du har frågor och/eller upptäcker nya fel ska du anmäla dem till Skanska i kundportalen.

/Redigerad nyhet