Garantibesiktning

Besiktningsprotokoll och åtgärder

Information till boende/medlemmar BRF Fredriksdalskajen

Skanska har nu delat ut tidsplanen för garantiåtgärder gällande snickeri och målning. Som ni ser är starten vecka 35.

En del har hört av sig och vill se besiktningsprotokollen. Vi kommer därför att sätta in alla lägenhetsprotokoll (för bygg) i en pärm och lägga ovanpå postboxarna i två portar, nr 3  och nr 13. I de flesta protokollen står det inledningsvis vilka lägenheter som omfattas.

Enligt Skanskas anvisningar ansvarar boenden själv för att göra ytan tillgänglig inför att åtgärder utförs. Hantverkarna ska enligt uppgift städa efter sig.

Observera att vissa punkter i protokollen kan komma att omprövas/överbesiktigas enligt information från Skanska.  Mer information om detta kommer att ges inom kort.

Frågor om garantiåtgärderna ställs till Skanska, kontaktuppgifter finns i informationen som ni har fått.