Garantibesiktning

Besiktning garantiåtgärder

Besiktning av garantiåtgärder kommer att ske 5-11 mars. Skanska kommer att lägga upp schema och info i Kundportalen, sätta upp i trapphus samt lägga i allas brevlådor. Om du inte kan/vill närvara ska dörren låsas i serviceläge. Om tillträde inte ges anses noterade fel från tidigare besiktning vara avhjälpta om inte giltigt hinder anmäls.