Föreningsinfo, Parkering

Avfallscontainer, ny portkod m.m.

Container

Avfallscontainer

kommer finnas tillgänglig 26–29 april.  Containern kommer att placeras vid vändplanen på Hammarby kaj, och vara låst med kodlås. Koderna kommer delas ut i brevinkasten.

I containern får du kasta blandat avfall, exv.

 • papper
 • trä
 • plast
 • metaller
 • textilier
 • icke brännbart (t.ex. mineralull, tegel, sten och betong).

I containern får du inte kasta

 • asbest
 • elektriskt eller elektroniskt avfall (allting med sladd, batterier eller solcell)
 • produkter med freon
 • ljuskällor
 • hushållsavfall
 • däck
 • farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat trä)

Fraktioner så som metallskrot, elektronik, mm hänvisas till
Stockholms återvinningsstationer, se Återvinningscentral.

Portkoderna

kommer att bytas under april månad. Information om detta delas ut i brevinkasten.

Fönsterputs

i allmänna utrymmen kommer att ske under v. 19.

Sopning av garaget

kommer att ske den 16 mars mellan kl. 08.00 och 17.00.