Parkering

Parkeringstillstånd i garaget

Efter att obehöriga parkerat på hyresgästers platser, beslutade styrelserna i de två bostadsrättsföreningarna som äger garaget (Brf. Fredriksdalskajen och Brf. Fredriksdals brygga) att ett tillstånd ska ligga i rutan på bilar som parkeras i garaget. Med hjälp av tillståndet kan ronderande väktare och personal från Parkman, företaget som driver parkeringsgaraget, kontrollera och åtgärda problem om någon använder felaktig parkeringsplats, samtidigt som den som hyr parkeringsplats kan parkera vilken bil den vill i sin ruta. Frågor om utfärdande av tillstånd samt andra administrativa ärenden gällande garaget hänvisas till Parkman: parkman.nu/kontakt