Parkering

Städning i garaget

Parkeringsgarage

Vi vill göra alla garagehyresgäster uppmärksamma på att det är städning i garaget kl. 08.00–17.00, lördagen 16 mars.

Alla bilar måste under tiden städning pågår flyttas från garaget, annars kan parkeringsböter utfärdas enligt gällande hyresavtal.

Om ni inte har möjlighet att flytta bilen, kontakta Parkman på www.parkman.nu.