Säkerhet

Portkoder upphör att fungera efter 14 december

Vi påminner om att portkoderna kommer att inaktiveras efter den 14 december. Därefter kan inpassering göras med låstagg, nyckel och RCO-appen. (Via appen finns möjlighet att ställa in tillfällig kod, t.ex. om du väntar en leverans.)

Tillägg: Det är enbart entréerna mot Hammarby allé som kan öppnas med hjälp av RCO-appen. Gårdsentréer och dörrar till soprum, cykelrum m.m. kan endast öppnas med låstagg.

Möjligheten att öppna porten med nyckel kommer att försvinna i januari, därför är det viktigt att alla som inte hämtat sina taggar vid de tre ordinarie utlämningstillfällena gör det. Utlämning av taggar sker hos vår leverantör Södermalms lås på Bondegatan 1. En administrativ avgift om 100 kr tillkommer.

För ytterligare information hänvisas till den tidigare nyheten om Nytt inpasseringssystem.

Door codes deactivated after December 14

We remind you that the door codes will be deactivated after December 14. After that, entrance doors can only be opened with tag, key, or the RCO app.

Addendum: Only entrance doors along Hammarby allé can be opened with the RCO app. Other doors, such as courtyard entrances, doors to recycling rooms and bicycle garages, must be opened with a tag.

It will only be possible to open the entrance doors with a key until January. Hence it is important that everyone who has not yet collected their tags does that as soon as possible.

Tags can be collected at Södermalms lås, Bondegatan 1. An administrative fee of SEK 100 applies. For further information, see Nytt inpasseringssystem.