Sopsortering

Container för blandat avfall

En container för grovsopor är beställd till 25–28 oktober. Den kommer att stå nere på Hammarby kaj 2.  Kod till containern kommer att delas ut just före helgen till alla medlemmar/boende i BRF Fredriksdalskajen.

Detta får du kasta

Containern är för blandat avfall. Det innebär att du får kasta papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart material (till exempel mineralull, tegel, sten och betong).

Du får INTE kasta

I containern får du inte kasta: asbest (från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering), elektriskt eller elektroniskt avfall (allt med sladd, batterier eller solcell), produkter med freon (till exempel kylskåp och frysboxar), ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor), hushållsavfall (avser till exempel köksavfall), däck, farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material till exempel tryckimpregnerat trä).