Felanmälan

Fastighetsskötsel

Anmälan av fel som gäller fastighetens drift och underhåll till Storholmen Förvaltning:

 • Gemensamma ytor (snöskottning, trapphus, dörrar, fönster, soprum)
 • Fel i lägenheter (värme, ventilation, vatten, el)

Online: www.dwoqdirect.se

Telefon:  08-520 252 00

Akuta fel

Anmäls till Storholmen kl. 07.00–21.00 och övrig tid till Securitas Jourmontör, 08-657 77 00.

Fel som inte är akuta debiteras den boende.

Vad är akuta fel?

Alla fel som direkt kan innebära skada eller risk för skada för fastigheten eller som utgör större olägenhet för boende ska åtgärdas. Huvudinriktningen är att begränsa och om möjligt avvärja skada eller olägenhet. Fel och driftstörningar som innebär stor risk för fastigheten ska i sin helhet åtgärdas under jourtid (t.ex. stamstopp eller stopp i värmecentral).

Jourtid är
vardagar: 16.00–07.00
fredagar: 16.00–24.00
lördagar, söndagar, helgdagar, helgaftnar och klämdagar: 00.00–24.00

Exempel på akuta fel

 • Stopp i avloppsstam
 • Brandlarm och brandvarnare som ej fungerar
 • El, fasfel till lägenhet
 • El, strömlöst trapphus eller gårdsbelysning
 • Garageport som ej stängs
 • Krossade rutor, vid risk för skada, stöld eller åverkan
 • Hiss ur funktion
 • Mycket störande ljud, exv. tjutande ventilation, utlöst brandvarnare
 • Låsfel i port
 • Skadegörelse, där uppenbar risk för skada, stöld eller liknande föreligger
 • Snöras/istappar
 • Störande sopkomprimator
 • Vattenläckage där utströmmande vatten riskerar orsaka risk för större skada. (Krandropp, rinnande wc och läckande vattenlås betraktas inte som akut fel.)
 • Uteblivet varmvatten (åtgärdas efter tre separata anmälningar)
 • Icke-fungerande ventilation (åtgärdas efter tre separata anmälningar)
 • Utebliven värme (åtgärdas efter tre separata anmälningar 1/10-30/4 eller annars om väderleken kräver det)

Ekonomisk förvaltare

Frågor angående månadsavier och liknande hanteras av vår ekonomiska förvaltare:
SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum
Tel: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Hemsida: sbc.se

Skanska

Anmälan av fel som omfattas av Skanskas garanti fram till tvåårsbesiktningen (funktionsfel som t.ex. dörrar eller fönster som inte går att öppna/stänga) görs genom en serviceanmälan till Skanska, enligt något av nedanstående alternativ:
1. Kundportalen
2. Telefon Skanska Nya Hems kundtjänst: 020-310 310

Siemens vitvaror

Felanmälan avseende vitvaror görs direkt till Siemens, 0771-11 22 77. Läs av maskinens specifika E-nummer och FD-nummer innan kontakt.

Kontaktlista, övriga funktioner

Bredband, tv, telefoni
Ownit
Tel: 08-525 07 300
Garage
Parkman Sverige AB
Hiss
Kone AB
Tel: 0771-50 00 00