Fredriksdals historia

Fredriksdals historia tog sin början 1757 då hovrättskommissarie Fredrik Lennberg bestämde sig för att arrendera en bit mark av Hammarby gård. Här tänkte han sig att anlägga ett kattuntryckeri (bomullstygstryck). Flera byggnader uppfördes för verksamheten samt en mangårdsbyggnad i två plan. Platsen fick namnet Fredriksdal efter kommissarien själv.

Det visade sig dock snart att marken till största delen låg på grannen Enskede gårds ägor, ett nytt arrendekontrakt fick skrivas. Fredrik Lennberg lyckades inget vidare med sin verksamhet, han gick snart i konkurs. Kattuntryckeriet blev däremot mycket framgångsrikt under senare ägare, bl. a. under Johan Bennets ledning och hade sin storhetstid under senare halvan av 1700-talet och början av 1800-talet. Efterfrågan började dock minska i mitten av 1800-talet, en orsak var att importen av tyger och kläder ökade, tyger med modernare mönster och färger.

Fredriksdal 1907. Foto: SSM

Fredriksdal 1907. Foto: SSM

Ny verksamhet av helt annat slag etablerade sig nu i Fredriksdal: slaktarna tog över området. Fredriksdal hade växt och mängder av bodar, uthus och bostadshus fanns för de verksamma att bo och arbeta i. Slaktardrängarna från Fredriksdal blev dock snabbt ökända för slagsmål och superi. De besökte gärna många av de krogar som fanns utefter Götgatan. Deras arbetsbörda var mycket tung och slitsam. Slaktarbodarna var oftast trånga med undermåliga förhållanden och dålig hygien.

År 1912 öppnades Stockholm stads slakthusområde och det blev slut på hemslakteri. Många slaktare kunde dock bo kvar i Fredriksdal med sina familjer och fick fortsätta som slaktare i det nya slakthuset under bättre och mer kontrollerade former.

Hammarbyleden växte fram under 1920-talet med ny kanal och sluss genom Hammarbysjön och Årstaviken. Viken som gick in vid Fredriksdal fylldes igen och områdets karaktär ändrades från lantlig idyll till hamnområde. General Motors, GM, etablerade sin sammansättningsfabrik öster om Fredriksdal 1927, Lumafabriken med glödlampstillverkning kom till strax intill 1930. På Fredriksdal hände inte så mycket mer än att många bodde kvar i de bostadshus som fanns kvar. Under några år i mitten av 1930-talet byggdes ett tillfälligt fritidshusexpo och mässområde upp närmast kanalen med stora besöksskaror. Intresset för fritidshus hade vaknat bland gemene man.

Fritidshusexpo i Fredriksdal 1934. Foto: SSM

Fritidshusexpo i Fredriksdal 1934. Foto: SSM

År 1937 utvidgade det skånska skrot- och stålgrossistföretaget Bröderna Edstrand sin verksamhet i Stockholm och hamnade i Fredriksdal. De hade tidigare haft ett mindre skrotlager på norra sidan av kanalen, men de växte och behövde mer plats. Företaget blev kvar ända in på 2010-talet, i över 70 år.

Mangårdsbyggnaden till Fredriksdal revs 1939, det nästan 200 år gamla huset fick lämna plats för en elkraftstation. Alla kvarstående uthus, bodar och bostadshus gick samma öde.

Fredriksdals gård innan rivningen, 1939. Foto: SSM

Fredriksdals gård innan rivningen, 1939. Foto: SSM

Under 2000-talet har i princip hela Södra Hammarbyhamnen blivit ett bostadsområde för tusentals människor. Bröderna Edstrands lite speciella kontorshus revs 2011. Fredriksdal blev ett av de sista områdena som bebyggdes, men är nu befolkat igen med nya invånare. Namnet som mer eller mindre varit bortglömt har fått revansch. Fredrik Lennberg ler kanske i himmelen.

Maj Sandin

Texten är publicerad med tillstånd av Maj Sandin, författare till boken ”Fredriksdal i Hammarby Sjöstad – med anor från 1700-talet” (Gotica i Stockholm AB), som bl.a. kan köpas via Bokus.