Kontakta oss

Kontakt styrelsen
info@fredriksdalskajen.se

Digital postadress
Brf Fredriksdalskajen
Kundnr: 447833
FE 231
831 88 ÖSTERSUND
OBS! Ej att blanda ihop med leverantörsfaktura-adress!

Fakturaadress
Brf Fredriksdalskajen (769627-5853) använder sig av elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Detta innebär att er faktura kommer att skannas in av ett utomstående företag och för att detta ska fungera på bästa sätt behöver vi säkerställa följande saker:

Om ni tidigare har skickat som e-faktura (EDI) måste ni ta bort den funktionen och istället skicka som e-post enligt nedan.

Fakturaadress
Brf Fredriksdalskajen
Fastnr 447833, Box 1005
831 29 Östersund

E-postadress för fakturor
simpleko@ironmountain.com

Fakturor via e-post
Vi föredrar att ni skickar fakturor via e-post. Dessa regler ska då följas:
– E-postmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
– Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
– Bilagan får vara max 2 MB stor
– Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer och blanktecken
– Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
– Fakturan ska skickas till simpleko@ironmountain.com.