Information för mäklare

OBS! Av säkerhetsskäl får mäklare får inte ställa upp dörren till fastigheten utan behöver ha någon som står vid dörren som ansvarar för att inga obehöriga kommer in.

Fastighetsbeteckning Fredriksdal 10, Stockholms kommun. Innehas med äganderätt.

Föreningens post- och e-postadresser Se Kontakta oss.

Hemsida http://www.fredriksdalskajen.se

Ekonomiska frågor besvaras av föreningens ekonomiska förvaltare SBC AB. Kontaktuppgifter återfinns på deras hemsida: www.sbc.se/kontakt/

Organisationsform Ekonomisk förening. Föreningen är klassad som äkta.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Fredriksdalskajen är 769627-5853

Information/checklista vid bostadsrättsöverlåtelse

Vi har tagit fram ett informationsblad/checklista som kan användas för att undvika missförstånd m.m. vid överlåtelser. Informationen gör inte anspråk på att vara fullständig. Klicka nedan för att få fram informationen:

Ekonomi

Månadsavgiften

I månadsavgiften ingår värme, fastighetsel för allmänna utrymmen, sophantering och fastighetsskötsel.
Digitala tjänster (bredband samt IP-TV) ingår som ett obligatoriskt tillägg men specificeras separat på avgiftsavin.
El och varmvatten mäts separat per lägenhet och debiteras efter faktisk förbrukning.
Eventuella avgiftsjusteringar beslutas årligen, men enligt föreningens ekonomiska plan bör man räkna med i genomsnitt 1,5 procent årligen.

Årsredovisningar

Årsredovisningar för Brf. Fredriksdalskajen finns på sidan Årsredovisningar.

Huset

Antal våningsplan: 9–11 plan samt takplan
Antal portar: 7 huvudentréer, 8 trapphus
Arkitekt: ÅWL
Byggår: 2014–2016
Energiklassning: D (se A–Ö frågor och svar, Energiklassning)
Lokaler: 10 st
Uppvärmning
Husets uppvärmning sker med fjärrvärme samt bergvärme.
Ventilation
FTX-ventilation med värmeväxling.

Lägenheterna

Brandvarnare
Varje lägenhet är utrustad med en eller två brandvarnare (beroende på storlek). Det är den enskilde medlemmens ansvar att vid behov ansvara för underhåll och återanskaffning.
Bredband och IP-TV Fiberanslutning från Ownit Bredband via Stokab, 250 Mbit/s ingår som ett obligatoriskt tillägg i månadsavgiften. Det går att uppgradera till 1.000 Mbit/s mot en avgift.
Viktigt om digital-tv-boxen: Digital-tv-boxen är Brf. Fredriksdalskajens egendom. Den får inte tas med vid utflyttning utan ska lämnas kvar i lägenheten. Om en säljare tar med tv-boxen kommer föreningen att rikta ersättningsanspråk och/eller göra en stöldanmälan till polisen.
Balkonger
Samtliga lägenheter har balkong, terrass eller uteplats.
El och vatten Föreningen har ett gemensamt elabonnemang, varje lägenhet är i sin tur utrustad med undermätare och betalar för faktiskt förbrukning via tillägg på månadsavgiften. Även kall- och varmvattenförbrukning debiteras bostadsrättshavaren. Varje lägenhet har inloggningsuppgifter till ett avläsningssystem som redovisar statistik för förbrukningen.

Gemensamma utrymmen

  • Cykelrum
  • Garage (för ev. frågor om priser och kötid hänvisas till Parkman). Samtliga garageplatser är utrustade med möjlighet till elbilsladdning.
  • Gård inkl. lekplats
  • Rullstols- och barnvagnsrum
  • Återvinningsrum/soprum

Medlemskap och överlåtelse

Ansökan om ut- och inträde

Laddas upp till vår ekonomiska förvaltare SBC på deras sajt  maklarservice.sbc.se.

Alternativt kan handlingarna skickas per post till

Brf. Fredriksdalskajen
c/o SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL

Beslut om medlemskap och handläggningstid

Tas vid styrelsemöte som vanligtvis sker en gång per månad. Det tar vanligtvis två till fyra veckor att få medlemskapet beviljat.

Blanketter för ansökan om medlemskap

Tillhandahålls ej av föreningen.

Juridisk person

Ej accepterad som medlem

Kreditupplysning

Föreningen gör alltid en kreditupplysning på blivande medlemmar.

Pantsättningsavgift

Föreningen tar ut pantsättningsavgift i samband med överlåtelse. Avgiften är 1 procent av gällande prisbasbelopp per pantsättning

Utdrag ur lägenhetsregistret

Vid behov av utdrag ur lägenhetsregistret (t.ex. för banklån) så görs detta av den boende själv via SBC:s app Vår Brf.

Överlåtelseavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift á 2,5 procent enligt gällande prisbasbelopp, som betalas av köparen.

Vänligen observera

Brf. Fredriksdalskajen reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.