Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper onödiga kostnader och får ett välskött hus som dessutom ger våra lägenheter ett högre värde. 

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar liksom de ordningsregler som framgår av boendepärmen. 

Sophantering

Soprummet är vår gemensamma angelägenhet och det är allas ansvar att hålla ordning där. Dels är det ohygieniskt med sopor på golven och med läckande påsar. Dels är det stora kostnader för föreningen (för var och en av oss) när sopor inte läggs på sin rätta plats och kartonger inte viks ihop för att ta så lite plats som möjligt. Alla tömningar betalar vi själva för.  Du som missköter dig kan bli debiterad för extra kostnader som föreningen faktureras för.
Sopor ska sorteras enligt följande:

Matavfall

Det finns ett speciellt sopnedkast för matavfall. Där slängs matrester, råa och tillagade, frukt- och grönsaksrester, ägg, äggskal, bröd, kaffesump och kaffefilter, teblad och tepåsar, hushållspapper, servetter och snittblommor. De speciella papperspåsarna som ska användas finns att hämta kostnadsfritt på ICA supermarket Sjöstaden vid kassorna. Om påsen blir blöt, ta en till papperspåse, använd inte plastpåsar.  

OBS! Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord, aska, grillkol här. Det slängs i restavfallet.

Restavfall

Även för restavfall finns ett speciellt sopnedkast. Där slängs t ex blöjor, kuvert, kattsand, dammsugspåsar, diskborstar. Mindre prylar av plast, glas och papper som inte är förpackningar hör också hit. Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl. Släng inte sådant som, pizzakartonger och lådvinsförpackningar (om de inte rivs i små bitar först), gran, frigolit, wellpapp, pärm och stekpanna. Det kan orsaka stopp

Förpackningar och tidningar

Förpackningar (papper/wellpapp, plast, metall, glas) och tidningar sorteras och slängs i  de härför avsedda containrarna.

Batterier och ljuskällor

Batterier och ljuskällor lämnas på i källsorteringsrummet i portalen. På Ica Supermarket Sjöstaden, Hammarby allé 49, kan mindre elavfall lämnas.

Grovavfall

Grovavfall (allt utöver ovanstående) slängs på närmaste Återvinningscentral. Det är inte meningen att medlemmarna ska stå för kostnaden för bortforsling av andras grovavfall. Med jämna mellanrum beställer styrelsen en container för grovavfall så spar ditt grovavfall i väntan på container.

Oönskad post

Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i pappersåtervinningen eller sända tillbaka den till avsändaren. Ingen städar upp efter dig om du lämnar oönskad post, gratistidningar etc utanför postfacken.

Posten respekterar om du försett din brevlåda med texten ”Ingen reklam, tack” – detta är ett enkelt sätt att slippa onödig reklam. Vill du dessutom slippa gratistidningar, kan du skriva ”Inga gratistidningar, ingen reklam, tack” på ditt postfack.

Borrning och spikning

Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende. Sådant arbete bör endast utföras på följande tider:

 • Måndag–torsdag 09.00–20.00
 • Fredag 09.00–18.00
 • Lördag, söndag och helgdag 10.00–18:00

Fest och hög ljudnivå

Du får ha fest i din lägenhet men du behöver ta hänsyn till dina grannar. Informera därför helst dina grannar på förhand om du tänker ha fest.

Efter 23.00 och fram 10.00 på helger så ska ljudvolymen vara på en låg nivå som inte stör. På vardagar ska ljudvolymen vara låg från 21.00 fram till 09.00.

Tänkt på att ljud hörs mer och längre mellan husen om du har öppna fönster och balkongdörr så anpassa volymen efter det.

Säkerhet i huset

Vid pågående eller misstanke om inbrott eller intrång

 • Om du ser eller hör ett pågående inbrott eller intrång (exv. obehöriga personer som vistas i huset): ring 112
 • Rapportera incidenter till styrelsen på info@fredriksdalskajen.se

Förebyggande mot inbrott

 • Håll dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta
 • Se alltid till att entrédörrar går i lås efter dig
 • Se till att ingen smiter in i garaget efter dig
 • Släpp aldrig in personer i huset som du inte känner igen
 • Du har som boende fullt ansvar för de nycklar du kvitterat ut, förluster bör polisanmälas
 • Använd ej postboxar som nyckelinkast

Brandsäkerhet och utrymning

Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphus och andra gemensamma utrymmen fria, se nedan angående cyklar och barnvagnar m.m.

Cyklar

De ska i mesta möjliga mån ställas i cykelrummen eller i de cykelställ som finns utomhus (vid portalen mot gården. Tänk på att inte ställa cyklar där de hindrar framkomlighet eller stör, till exempel på gångvägar eller vid ledstänger och ramper. Se även till att ta bort de cyklar som inte används eftersom antalet platser i rum och utomhus är begränsat.

Barnvagnar och rollatorer

Det finns rum speciellt avsedda för barnvagnar, rullatorer och rullstolar och dylikt i entréplanet eller i källaren. I de förråden får inte cyklar förvaras. Barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus på grund av brandsäkerhetsföreskrifter.

Balkong och uteplats

Inredning av balkong får inte begränsa utsikten för andra grannar. I tveksamma fall får man rådgöra med berörd granne. Av säkerhetsskäl ska blomlådor och amplar placeras innanför balkongräcket. Ingrepp i fasaden för att fästa saker är inte tillåtet. Inga garantier gäller.

Grillning

Gas- och elgrillar är tillåtna, medan att grilla med kolgrill är helt förbjudet på grund av brandrisken. För inglasade balkonger är det inte tillåtet att förvara gasoltuber större än 5 liter. De räknas som slutna utrymmen och då gäller samma förvaringsregler som inomhus. Tänk på att grillos som tränger in i sovrum sena kvällar kan vara störande.

Innergård och lekplatser

Vi hjälps åt att skapa trivsel och hålla ordning i vår utemiljö och uppmanar våra barn att ta vara på sina leksaker.

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

Husdjur

Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur. Tänk på att allergiker kan bli mycket besvärade och håll därför allmänna utrymmen och hissar rena. Se även Stockholm stads regler för Husdjur.